Do you wordle?

Wordle 564 5/6

⬜⬜🟨🟨🟨
🟨🟨⬜🟨🟨
🟨🟨🟨🟨⬜
🟨🟩🟨🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 564 X/6

Β 

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

Wordle 564 4/6*

⬜🟩⬜⬜⬜
⬜🟩🟨🟩⬜
🟩🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

complete gamble today.

Wordle 564 6/6

⬜🟩⬜⬜🟨
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Whew!

Wordle 564 5/6

⬛⬛⬛⬛⬛
πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 3/6

🟩⬜⬜⬜🟨
🟩⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 4/6

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 5/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨

β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 3/6

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩ordle

Wordle 565 3/6

Β 

β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 3/6*

🟩⬜⬜⬜🟨
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 4/6

⬜⬜⬜⬜🟨
⬜🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 5/6

⬜⬜⬜🟨🟨
⬜⬜⬜⬜⬜
🟩⬜🟩🟩⬜
🟩⬜🟩🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 565 4/6

⬜⬜⬜⬜🟨
🟩⬜⬜⬜🟨
🟩🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Almost three

Wordle 565 3/6

⬜⬜⬜🟩⬜
⬜⬜🟨🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 566 5/6

⬜⬜⬜⬜🟩
🟨🟨⬜🟨⬜
⬜⬜🟨🟨🟩
🟩🟨🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 566 4/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟨⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 566 4/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 566 5/6

Β 

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 566 4/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟨⬜🟩
🟩🟨🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Ffs

Wordle 566 6/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩🟨⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 566 4/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜⬜🟩🟨
⬜🟨🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩 

Wordle 566 5/6

πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 567 3/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 567 3/6

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 567 3/6

⬜⬜🟨⬜🟨
⬜🟨🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 567 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 567 5/6

Β 

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 567 5/6

⬜⬜⬜⬜🟨
⬜⬜🟨⬜🟨
⬜🟨🟨🟨⬜
🟨🟩🟨🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 568 3/6

🟨🟨🟨⬜🟨
🟨🟨🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 568 3/6

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 568 2/6

🟨🟨🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Boom

Wordle 568 3/6

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Really should have been 2. Couldn't see it.Β 

Wordle 568 4/6

⬜⬜🟨🟩🟨
🟨🟨🟨⬜⬜
🟨⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 568 2/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨

🟩🟩🟩🟩🟩

In 2 for me too πŸ’₯

Pah

Wordle 568 5/6

⬜⬜⬜⬜🟨
🟨🟨🟨⬜⬜
⬜⬜🟩🟨🟨
⬜🟨🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 568 4/6

🟨🟨⬜⬜🟨
🟨🟨⬜🟨⬜
⬜🟩🟩🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Happy birthday thread

Wordle 568 3/6

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 3/6

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 6/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟨⬜🟩
⬜🟩⬜⬜🟩
🟩🟩⬜⬜🟩
🟩🟩⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 3/6

⬜⬜⬜⬜🟩
🟩⬜⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 3/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 5/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 6/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟩⬜⬜🟩
⬜🟩⬜⬜🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

Phew indeed

Wordle 569 5/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›
πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Not many clues there

Wordle 569 6/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟨⬜🟩
⬜⬜⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 569 4/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜🟨⬜🟩⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

4 due to gross negligence, must do better

It's a phew for me clive

Wordle 570 6/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 4/6

🟨⬜⬜⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

grrr

Wordle 570 4/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 6/6

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

My pal got this in 2.Β  Says a lot about her.Β 

Wordle 570 4/6

Β 

⬛⬛⬛⬛⬛

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 4/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜⬜🟩⬜🟩
⬜🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 4/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
🟨⬜⬜🟨⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 5/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟨⬜
⬜🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 570 5/6

⬜🟩🟨⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Annoying

Wordle 571 3/6

⬜⬜🟨⬜🟨
⬜🟨⬜🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 5/6

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 3/6

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 4/6

🟩⬜🟨⬜🟨
🟩⬜🟨🟩⬜
🟩🟩⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 5/6

Β 

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›

πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 3/6

🟨⬜⬜🟨🟨
🟩⬜🟨🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 3/6*

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜⬜🟨🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 5/6

⬜⬜⬜⬜🟨
🟨🟨⬜⬜⬜
🟨🟩🟨⬜🟨
🟩🟩🟨⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 3/6

🟨⬜⬜⬜🟨
🟩⬜🟨🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 571 5/6

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 6/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

πŸ™„

Wordle 572 4/6

⬜⬜🟩🟨🟨
🟨🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 3/6

β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 5/6

⬜🟨🟩⬜🟨
🟨🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟨⬜
⬜🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 3/6

Β 

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 5/6

⬜🟨🟩⬜🟨
🟨🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟨⬜
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 6/6*

⬜🟨⬜⬜🟨
⬜🟨🟨🟨⬜
⬜🟨🟨🟨🟩
⬜🟩🟩🟨🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 572 5/6

🟨⬜⬜⬜🟨
⬜🟨🟨🟨🟩
⬜🟩🟩🟨🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Lollers, good to see everyone did the same second to last I did

Wordle 572 3/6

β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

niiiiice

Wordle 573 3/6

⬜⬜🟨⬜⬜
🟩🟩🟨⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 573 6/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›

πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Struggled todayΒ 

Wordle 573 5/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 573 4/6*

⬜⬜⬜⬜🟨
⬜⬜⬜🟩🟨
🟨⬜⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

some good work today

not by me

Wordle 573 3/6

🟨⬜⬜🟨⬜
⬜🟨🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 573 5/6

🟨⬜⬜⬜⬜
🟨🟨⬜⬜⬜
⬜🟨🟨🟨⬜
🟨🟩🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Had to stare at it for agesΒ 

Wordle 573 4/6

🟨⬜⬜⬜🟨
⬜🟨🟨🟨⬜
🟨🟨🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 573 4/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟨⬜⬜⬜
🟨🟨⬜🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 573 5/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

heh

Wordle 574 3/6

⬜⬜🟩⬜⬜
⬜🟨🟩⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 574 4/6

β¬›β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 574 6/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Stupid game πŸ™„

Wordle 574 6/6

Β 

⬛⬛⬛⬛⬛

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 574 4/6

🟨⬜🟨⬜⬜
⬜🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 575 4/6

🟨⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟨🟨🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Yay 4000Β 

Wordle 575 3/6

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩