Do you wordle?

Wordle 553 3/6

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 553 5/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 553 4/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 553 4/6*

⬜⬜⬜🟨⬜
🟨⬜🟨⬜⬜
⬜🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 553 3/6

⬜⬜⬜⬜🟩
🟨🟨🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 554 3/6

🟨🟨⬜⬜🟨
⬜🟨🟩🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

Happy Christmas to all Wordlers!

Wordle 554 4/6

⬜🟨🟨🟩🟨
🟨🟨🟨🟩⬜
⬜🟨🟨🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

merry xmas!

Wordle 554 4/6

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©β¬›

πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Merry Christmas all!

Wordle 554 3/6

⬜🟨🟨⬜🟨
⬜🟨🟩🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 554 4/6

Β 

⬛⬛⬛⬛⬛

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨

β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 554 5/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🟩⬜
🟨🟨🟨🟩⬜
🟨⬜🟨🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

Oo tough one. All the right letters, not necessarily in the right order!

Wordle 554 5/6

🟨⬜⬜🟨⬜
⬜⬜🟨🟨🟨
🟨🟨🟨⬜⬜
🟩🟨🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

I made a bit of a meal of this oneΒ 

Yesterday

Wordle 554 2/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

TodayΒ 

Β 

Wordle 555 X/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

Β 

Sometimes it’s weird

Wordle 555 4/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 555 6/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜⬜🟨🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

i won’t be having a bet today!

Wordle 555 5/6

⬜⬜⬜⬜🟩
🟨⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜🟩
⬜🟩⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Bl00dy hell

Wordle 555 6/6*

⬜⬜🟨⬜🟨
🟨⬜⬜🟨⬜
⬜🟨⬜🟨⬜
⬜⬜🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 555 5/6

Β 

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 555 6/6

⬜🟨⬜🟨🟨
🟨⬜🟨⬜🟩
🟨⬜🟩⬜🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 6/6

⬜🟩⬜⬜⬜
⬜🟩⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟨⬜
🟨🟩🟨⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟨⬜
⬜🟩🟨⬜⬜
🟨🟩🟩🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 5/6

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›

πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ¨

β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
🟩⬜🟨⬜🟨
🟩⬜⬜⬜🟩
🟩🟩⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 3/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟨⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 3/6

Β 

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›

πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 4/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟨🟨
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 556 5/6

⬜🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟨🟨🟨
🟨🟩⬜⬜🟩
⬜🟩🟨⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 4/6

⬜⬜⬜⬜🟨
🟨🟨⬜🟨⬜
⬜🟨🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 6/6

⬜⬜⬜⬜🟨
⬜⬜🟨🟨🟨
🟨🟨🟨🟩⬜
🟩⬜⬜🟩🟩
⬜🟩🟨🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

bitch

Wordle 557 4/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 5/6

Β 

⬜⬜🟨⬜🟨

⬜⬜⬜⬜⬜

⬜🟨⬜⬜🟨

🟩⬜⬜🟩⬜

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Though one.

Wordle 557 5/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›

πŸŸ¨β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 6/6*

⬜⬜⬜🟨🟨
⬜⬜⬜🟩🟩
⬜⬜⬜🟩🟩
🟨🟨⬜🟩🟩
⬜🟨🟨🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 5/6

⬜⬜⬜⬜🟨
⬜⬜🟨⬜⬜
🟨🟨⬜🟩⬜
⬜🟨🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 3/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 3/6

⬜⬜🟨🟩⬜
🟩⬜⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 557 4/6

⬜⬜⬜⬜🟨
⬜🟨⬜🟨🟩
⬜⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 4/6

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 3/6

⬜🟨🟨⬜⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 6/6

🟨⬜🟨⬜⬜
⬜🟨🟨⬜⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
⬜⬜⬜🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 4/6

⬜🟩⬜🟨🟨
🟨🟩⬜🟨⬜
🟩🟩🟨⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 5/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 3/6

Β 

⬛⬛⬛⬛⬛

πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 558 5/6

⬜⬜🟨⬜⬜
🟨⬜🟨⬜⬜
🟨🟩⬜🟩⬜
⬜🟩🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

choose you own adventure eh

Wordle 558 5/6

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

ngggggh!

Wordle 558 3/6

🟨🟩⬜⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 559 4/6

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

BetterΒ 

Wordle 559 3/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 559 4/6

🟨🟩🟨⬜⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 559 3/6

⬜⬜🟨🟨⬜
🟩🟨🟨⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 559 6/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›

πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ¨

β¬›πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 559 4/6

⬜⬜⬜🟩⬜
⬜🟨🟨🟩⬜
⬜🟩🟨🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

hey well done MH did you beat Dad? πŸ˜‰

Wordle 559 6/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟩⬜🟨⬜
🟨🟩⬜🟨⬜
⬜🟩🟩⬜🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

phew.

Wordle 559 4/6

⬜🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜🟨
🟨🟩🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 559 4/6

Β 

🟨🟨⬜⬜⬜

⬜🟩⬜⬜⬜

⬜🟩🟩🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 560 2/6

πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

woo and an Icke bit of hoo :)

Wordle 560 4/6

🟨⬜⬜⬜⬜
🟨⬜⬜🟨⬜
⬜🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Special RomHEHnian edition

Wordle 560 4/6

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 560 5/6

⬜⬜🟨⬜⬜
🟨🟨⬜⬜⬜
🟨🟩⬜⬜🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 560 6/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›

πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Struggled todayΒ 

Wordle 560 4/6

⬜🟩⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🟨
⬜🟩🟨⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 560 4/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟩⬜⬜🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 560 6/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 561 3/6

Β 

⬜⬜🟩⬜🟩

⬜⬜⬜🟩⬜

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

I'm drunk but not too drunk for this.

No orange!

Wordle 561 4/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜🟩⬜⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 561 3/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜🟨🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Never in doubt.Β 

Β 

Wordle 561 6/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 561 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 561 3/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Get in

Wordle 561 4/6

⬜⬜🟩🟨⬜
⬜🟩🟩⬜🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 561 3/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 3/6

🟨⬜⬜🟨⬜
🟨🟨🟩⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 6/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©πŸŸ¨

πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›

πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 5/6

🟩🟨⬜🟩⬜
🟩⬜⬜🟩🟩
🟩⬜⬜🟩🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 4/6

⬜⬜🟩🟨⬜
⬜🟨⬜🟨⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 3/6

Β 

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›

πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ¨

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 562 3/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
🟩⬜⬜🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 3/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨
πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 3/6

🟩⬜🟨⬜⬜
⬜⬜⬜🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Disappointingly essy

Wordle 563 3/6

⬜⬜🟨🟨⬜
⬜🟨🟩🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 3/6

🟩⬜⬜⬜⬜
⬜🟩🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 4/6

⬜🟨🟨⬜⬜
🟩⬜⬜⬜🟨
🟩🟨🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 4/6

Β 

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 5/6*

🟨⬜🟨⬜🟨
🟨🟨🟨⬜⬜
🟩🟨⬜🟨⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 4/6

⬜🟨⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🟩⬜
🟨⬜🟨🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 3/6

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 563 3/6

🟩⬜🟨⬜⬜
🟩⬜⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 564 4/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 564 6/6

🟨⬜🟨⬜🟨
⬜⬜🟨🟨🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 564 4/6

🟨🟨⬜⬜🟨
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩🟨🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 564 X/6

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©

Failed. Bloody stupid. πŸ™„